Υβριδικό Συνέδριο “Το παρελθόν αλλιώς”. Σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2023 –  Ώρα: 09:00 έως 18:00

Παρακολουθείστε το συνέδριο

Μπορείτε να παρακολουθήσετε, να δείτε τη πρόσκληση και το πρόγραμμα του συνεδρίου επιλέγοντας παρακάτω τον κατάλληλο σύνδεσμο:

Posters συνεδρίου

Poster myEleusis Voeska Periplous

Poster Aria

Θέση Ντούσια
Μπάφρα, Ιωάννινα, TK: 45500 Ελλάδα

2651094333