Αντικείμενο του έργου

Λαμβάνοντας υπόψιν τον τεράστιο και πολυποίκιλο ιστορικό και πολιτιστικό πλούτο της πατρίδας μας, το έργο Βοΐσκα δημιουργείται για να εισάγει μια νέα προσέγγιση στην περιήγηση του κοινού στον μουσειακό και αρχαιολογικό χώρο η οποία θα είναι περισσότερο βιωματική και ανθρωποκεντρική. Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός προηγμένου ολοκληρωμένου συστήματος το οποίο θα βασίζεται στις αρχές της ανοιχτής καινοτομίας με τη βοήθεια του οποίου οι έννοιες ιστορία και εμπειρία θα αποτελούν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Το έργο επικεντρώνεται στους εξής άξονες

Περισσότερα για το έργο

Τα τελευταία νέα μας…

Η Βοΐσκα στο Γ΄ Συνέδριο “Το Αρχαιολογικό έργο στην Βορειοδυτική Ελλάδα και τα νησιά του Ιονίου”

5 Απριλίου, 2022|Blog|

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Γ΄ Συνεδρίου «Το Αρχαιολογικό έργο στην Βορειοδυτική Ελλάδα και τα νησιά του Ιονίου», που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 19- 22 Ιανουαρίου του 2022 στο

Δεύτερη δια ζώσης συνάντηση για το έργο Βοϊσκα

25 Οκτωβρίου, 2021|Blog|

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας, με σκοπό την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της ευρύτερης περιοχής, υλοποιεί -κατά την παρούσα χρονική περίοδο- πλείστα προγράμματα καινοτομίας. Ένα από τα προγράμματα αυτά είναι

Πρώτη δια ζώσης συνάντηση για το έργο Βοΐσκα

5 Οκτωβρίου, 2020|Blog|

Την Πέμπτη 01 Οκτωβρίου 2020, οι συνεργαζόμενοι φορείς του έργου Βοϊσκα, Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας, Ε.Κ Αθηνά/ΙΕΛ Ξάνθης και Terracom A.E, πραγματοποίησαν την πρώτη δια ζώσης συνάντηση μετά την επίσημη

Χρηματοδότηση

Το έργο Βοΐσκα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ6ΥΒΠ-00323) στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλιας: «Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» – «Βιομηχανικά Υλικά» – «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό».

  • Διάρκεια έργου: 36 μήνες
  • Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 626.542,80 €
  • Δημόσια Δαπάνη χρηματοδότησης: 566.334,00 €