Αντικείμενο του έργου

Λαμβάνοντας υπόψιν τον τεράστιο και πολυποίκιλο ιστορικό και πολιτιστικό πλούτο της πατρίδας μας, το έργο Βοΐσκα δημιουργείται για να εισάγει μια νέα προσέγγιση στην περιήγηση του κοινού στον μουσειακό και αρχαιολογικό χώρο η οποία θα είναι περισσότερο βιωματική και ανθρωποκεντρική. Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός προηγμένου ολοκληρωμένου συστήματος το οποίο θα βασίζεται στις αρχές της ανοιχτής καινοτομίας με τη βοήθεια του οποίου οι έννοιες ιστορία και εμπειρία θα αποτελούν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

museum

Το έργο επικεντρώνεται στους εξής άξονες

voeska

Εμπλουτισμός πολιτιστικών τεκμηρίων

Παροχή μεθοδολογικού πλαισίου προς τους πολιτιστικούς φορείς με σκοπό τον εμπλουτισμό των πολιτιστικών τεκμηρίων μέσω μιας σημασιολογικής προσέγγισης, την υιοθέτηση ιστοριοκεντρικής προσέγγισης στην τεκμηρίωση του πολιτιστικού αποθέματος και βάσει αυτής τη δημιουργία εμπειριών επίσκεψης για το κοινό. Οι εμπειρίες αυτές θα παρέχονται πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά τη φυσική επίσκεψη του κοινού στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία.

voeska

Ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος

Στοχευμένη έρευνα και ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος το οποίο θα υποστηρίζει το μεθοδολογικό αυτό πλαίσιο και θα παρέχει στους αρχαιολόγους, μουσειολόγους και ερευνητές του πολιτισμού τα κατάλληλα εργαλεία και τις υπηρεσίες στοχεύοντας στην προηγμένη τεκμηρίωση καθώς και στην ανάδειξη των ανασκαφικών δεδομένων, αρχαιολογικών κατάλοιπων και μουσειακών εκθεμάτων. Εν συνεχεία θα παρέχεται στους επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων η δυνατότητα να αποκτήσουν το βίωμα της πολιτιστικής εμπειρίας

Περισσότερα για το έργο

Τα τελευταία νέα μας…

Τρίτη δια ζώσης συνάντηση για το έργο Βοΐσκα

28 Νοεμβρίου, 2022|Blog|

Την Τετάρτη 23/11/2022 και την Πέμπτη 24/11/2022, οι συνεργαζόμενοι φορείς του έργου Βοΐσκα, Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας, Ε.Κ Αθηνά/ΙΕΛ Ξάνθης και Terracom A.E., πραγματοποίησαν την τρίτη δια ζώσης συνάντηση μετά

Με τη Βοΐσκα στο Μουσείο…

23 Νοεμβρίου, 2022|Blog|

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας, η Εταιρεία Πληροφορικής Terracom ΑΕ και το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/ ΙΕΛ Ξάνθης, συνεργαζόμενοι φορείς του έργου «Βοΐσκα- Ανοιχτή καινοτομία για την τεκμηρίωση και ανάδειξη του

Δελτίο Τύπου Εκδήλωσης για τον εορτασμό των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς

13 Οκτωβρίου, 2022|Blog|

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε, από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας, την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας, η ημερίδα «Νέες Τεχνολογίες και Βιώσιμη Πολιτιστική Κληρονομιά» στο πλαίσιο του εορτασμού

Χρηματοδότηση

Το έργο Βοΐσκα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ6ΥΒΠ-00323) στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλιας: «Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» – «Βιομηχανικά Υλικά» – «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό».

  • Διάρκεια έργου: 36 μήνες
  • Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 626.542,80 €
  • Δημόσια Δαπάνη χρηματοδότησης: 566.334,00 €
espa