Αντικείμενο του έργου

Λαμβάνοντας υπόψιν τον τεράστιο και πολυποίκιλο ιστορικό και πολιτιστικό πλούτο της πατρίδας μας, το έργο Βοΐσκα δημιουργείται για να εισάγει μια νέα προσέγγιση στην περιήγηση του κοινού στον μουσειακό και αρχαιολογικό χώρο η οποία θα είναι περισσότερο βιωματική και ανθρωποκεντρική. Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός προηγμένου ολοκληρωμένου συστήματος το οποίο θα βασίζεται στις αρχές της ανοιχτής καινοτομίας με τη βοήθεια του οποίου οι έννοιες ιστορία και εμπειρία θα αποτελούν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

museum

Το έργο επικεντρώνεται στους εξής άξονες

voeska

Εμπλουτισμός πολιτιστικών τεκμηρίων

Παροχή μεθοδολογικού πλαισίου προς τους πολιτιστικούς φορείς με σκοπό τον εμπλουτισμό των πολιτιστικών τεκμηρίων μέσω μιας σημασιολογικής προσέγγισης, την υιοθέτηση ιστοριοκεντρικής προσέγγισης στην τεκμηρίωση του πολιτιστικού αποθέματος και βάσει αυτής τη δημιουργία εμπειριών επίσκεψης για το κοινό. Οι εμπειρίες αυτές θα παρέχονται πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά τη φυσική επίσκεψη του κοινού στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία.

voeska

Ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος

Στοχευμένη έρευνα και ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος το οποίο θα υποστηρίζει το μεθοδολογικό αυτό πλαίσιο και θα παρέχει στους αρχαιολόγους, μουσειολόγους και ερευνητές του πολιτισμού τα κατάλληλα εργαλεία και τις υπηρεσίες στοχεύοντας στην προηγμένη τεκμηρίωση καθώς και στην ανάδειξη των ανασκαφικών δεδομένων, αρχαιολογικών κατάλοιπων και μουσειακών εκθεμάτων. Εν συνεχεία θα παρέχεται στους επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων η δυνατότητα να αποκτήσουν το βίωμα της πολιτιστικής εμπειρίας

Περισσότερα για το έργο

Τα τελευταία νέα μας…

  • g-synedrio-slide

Η Βοΐσκα στο Γ΄ Συνέδριο “Το Αρχαιολογικό έργο στην Βορειοδυτική Ελλάδα και τα νησιά του Ιονίου”

5 Απριλίου, 2022|Blog|

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Γ΄ Συνεδρίου «Το Αρχαιολογικό έργο στην Βορειοδυτική Ελλάδα και τα νησιά του Ιονίου», που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 19- 22 Ιανουαρίου του 2022 στο

  • 2h-synantisi-voeska

Δεύτερη δια ζώσης συνάντηση για το έργο Βοϊσκα

25 Οκτωβρίου, 2021|Blog|

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας, με σκοπό την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της ευρύτερης περιοχής, υλοποιεί -κατά την παρούσα χρονική περίοδο- πλείστα προγράμματα καινοτομίας. Ένα από τα προγράμματα αυτά είναι

  • voeska-meeting

Πρώτη δια ζώσης συνάντηση για το έργο Βοΐσκα

5 Οκτωβρίου, 2020|Blog|

Την Πέμπτη 01 Οκτωβρίου 2020, οι συνεργαζόμενοι φορείς του έργου Βοϊσκα, Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας, Ε.Κ Αθηνά/ΙΕΛ Ξάνθης και Terracom A.E, πραγματοποίησαν την πρώτη δια ζώσης συνάντηση μετά την επίσημη

Χρηματοδότηση

Το έργο Βοΐσκα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ6ΥΒΠ-00323) στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλιας: «Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» – «Βιομηχανικά Υλικά» – «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό».

  • Διάρκεια έργου: 36 μήνες
  • Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 626.542,80 €
  • Δημόσια Δαπάνη χρηματοδότησης: 566.334,00 €
espa