Την Τετάρτη 23/11/2022 και την Πέμπτη 24/11/2022, οι συνεργαζόμενοι φορείς του έργου Βοΐσκα, Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας, Ε.Κ Αθηνά/ΙΕΛ Ξάνθης και Terracom A.E., πραγματοποίησαν την τρίτη δια ζώσης συνάντηση μετά την επίσημη ημερομηνία έναρξης του έργου στο πλαίσιο της δράσης εθνικής εμβέλειας «Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» – «Βιομηχανικά Υλικά» – «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό».

Η συνάντηση έλαβε χώρα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Άρτας, το οποίο αποτελεί πολιτιστικό σημείο αναφοράς για όλη την περιοχή της Ηπείρου. Η συνάντηση αυτή συνέπεσε με τις διαδικασίες δοκιμών και τις δράσεις αξιολόγησης του έργου. Οι δράσεις εκτελέστηκαν για δυο μέρες και συμμετείχαν σε αυτές σχολεία από την πόλη της Άρτας, καθώς και ενήλικες κάτοικοι της πόλης. Οι συμμετέχοντες μέσα από διαδραστικές εφαρμογές ψυχαγωγήθηκαν και ταυτόχρονα έμαθαν πληροφορίες σχετικά με τον πολιτιστικό πλούτο του Αρχαιολογικού Μουσείου αλλά και όλης της περιοχής της Άρτας.

Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες και κάθε ομάδα μέσα από το παιχνίδι του Κυνηγιού του κρυμμένου θησαυρού της Εφαρμογής Παιγνιοποίησης Βοΐσκα είχε στόχο να επιλύσει τους γρίφους και να ανακαλύψει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και με επιτυχία τους πολιτιστικούς θησαυρούς του μουσείου. Επίσης την δεύτερη μέρα των δράσεων, τα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτές, έπαιξαν και τα υπόλοιπα παιχνίδια της Εφαρμογής Παιγνιοποίησης του Συστήματος Βοΐσκα, δηλώνοντας ενθουσιασμένα. Στο τέλος, οι φορείς της σύμπραξης μοίρασαν διαφημιστικό υλικό με το λογότυπο του έργου Βοΐσκα και ευχαρίστησαν παιδιά και ενήλικες για τη συμβολή και τη συμμετοχή τους.

Ταυτόχρονα, οι δράσεις αυτές αποτέλεσαν ευκαιρία για λήψη ανατροφοδότησης σχετικά με το επίπεδο ετοιμότητας του συστήματος Βοΐσκα, καθώς στο τέλος των δράσεων οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν φόρμες αξιολόγησης της εμπειρίας τους με το σύστημα Βοΐσκα. Στη δια ζώσης συνάντηση του έργου συζητήθηκαν ενδελεχώς τα αποτελέσματα των δράσεων τόσο από εκπαιδευτικής όσο και από τεχνικής απόψεως. Επίσης, συζητήθηκε η πορεία του έργου και τα μελλοντικά βήματα προς την ολοκλήρωσή του.

Εν κατακλείδι, τα μέλη της σύμπραξης εξέφρασαν την επιθυμία τους και την αποφασιστικότητά τους να πετύχει το έργο Βοΐσκα όλους τους στόχους του και να αποτελέσει την πλέον τεχνολογική πρόταση για την προώθηση της ανοιχτής καινοτομίας για την τεκμηρίωση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος στην πόλη της Άρτας.