Ονομασία του έργου Βοΐσκα

Το έργο Βοΐσκα αποτελεί την πλέον τεχνολογική πρόταση για την προώθηση της ανοιχτής καινοτομίας για την τεκμηρίωση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος στην πόλη της Άρτας. Η ονομασία που δόθηκε στο έργο προέρχεται από την Βοΐσκα Βοηθού και συνοδεύεται από μια μοναδική ιστορία η οποία αντικατοπτρίζει τον απαράμιλλο πολιτισμικό πλούτο της περιοχής.

Η Βοΐσκα, θυγατέρα του Βοήθου έζησε στην Αμβρακία, τη σημαντική κορινθιακή αποικία που αναπτύχθηκε στη βορειοδυτική Ελλάδα, στη θέση της σημερινής Άρτας. Το όνομά της μαρτυρείται σε επιτάφια στήλη, που σήμαινε τον τάφο της γυναίκας στο δυτικό νεκροταφείο της πόλης, στη γνωστή σήμερα Δυτική Νεκρόπολη, που εκτείνεται στις υπώρειες του λόφου της Περάνθης.

voeska
museum

Αντικείμενο του έργου

Λαμβάνοντας υπόψιν τον τεράστιο και πολυποίκιλο ιστορικό και πολιτιστικό πλούτο της πατρίδας μας, το έργο Βοΐσκα δημιουργείται για να εισάγει μια νέα προσέγγιση στην περιήγηση του κοινού στον μουσειακό και αρχαιολογικό χώρο η οποία θα είναι περισσότερο βιωματική και ανθρωποκεντρική. Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός προηγμένου ολοκληρωμένου συστήματος το οποίο θα βασίζεται στις αρχές της ανοιχτής καινοτομίας με τη βοήθεια του οποίου οι έννοιες ιστορία και εμπειρία θα αποτελούν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Το έργο επικεντρώνεται στους εξής άξονες

museum

Στόχος του έργου

Η ανάπτυξη του έργου Βοΐσκα έχει ως απώτερο στόχο τη δημιουργία μίας πολυδιάστατης εικόνας για το κάθε τεκμήριο πολιτισμού, αποτυπώνοντας τα στοιχεία εκείνα που το συνδέουν με τα χαρακτηριστικά της τοποθεσίας εύρεσης, με τις ιστορίες και εμπειρίες σε σχέση με την πολιτιστική, ιστορική και κοινωνική διάστασή του. Με βάση αυτού του είδους την πληροφορία, μπορούν εν συνεχεία να δημιουργηθούν βιωματικές εμπειρίες για τους επισκέπτες, οι οποίες τους εμπλέκουν συναισθηματικά με τα πολιτιστικά τεκμήρια.

Τρόπος λειτουργίας

H συναναστροφή του χρήστη με το ολοκληρωμένο σύστημα Βοΐσκα, ξεκινά πριν την επίσκεψή του στον πολιτιστικό χώρο και τον βοηθά μέσα από ένα εικονικό μουσείο, να εξοικειωθεί με το περιβάλλον και την ιστορία του μέσα από την οθόνη του κινητού ή του υπολογιστή του. Συνεχίζει με την επίσκεψη στον χώρο, όπου ο επισκέπτης εμπλέκεται στην ξενάγηση αποκτώντας ενεργό ρόλο σε μία εξελισσόμενη αφηγηματική πλοκή. Τέλος, προσφέρεται η δυνατότητα για περαιτέρω διερεύνηση του πολιτιστικού αποθέματος μέσω της δημιουργίας προσωπικών εικονικών εκθέσεων πράγμα που δίνει και τη δυνατότητα για συγκέντρωση επιπλέον αφηγήσεων για μία έκθεση, με τρόπο πληθοποριστικό.

Μέσω της διαδραστικής πλατφόρμας του συστήματος ο επισκέπτης αποκτά στενή σχέση με τους ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους λαμβάνοντας ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο. Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης αποκτά διευρυμένη γνώση σχετικά με τα ιστορικά ευρήματα, κυρίως όμως έρχεται σε απόλυτη επαφή με την ιστορία του κάθε ευρήματος. Συνεπώς, ο επισκέπτης πλέον τοποθετεί εαυτόν εντός της ιστορίας και όχι εκτός αυτής, μετρατέποντάς τον σε κομμάτι της ιστορίας και όχι ως έναν απλό θεατή.

museum
museum

Το σύστημα

Καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη των στόχων του έργου αποτελεί ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του συνολικού συστήματος το οποίο περιλαμβάνει την υπολογιστική υποδομή, την cloud πλατφόρμα με το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (ΣΔΠ) και τέλος τις mobile και web εφαρμογές ώστε το ολοκληρωμένο σύστημα να είναι λειτουργικό και αξιοποιήσιμο από τον φορέα πολιτισμού και μετά το πέρας του έργου.

Πιο συγκεκριμένα, η cloud πλατφόρμα ενσωματώνει το σύνολο της τεκμηρίωσης, η οποία είναι διαχειρίσιμη μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου. Τα δεδομένα της cloud πλατφόρμας δύναται να χρησιμοποιηθούν καθ’όλη τη διάρκεια της χρήσης της από τον επισκέπτη, μέσω των κατάλληλων εργαλείων συγγραφής και αναπαραγωγής κατά τα τρία στάδια της εμπειρίας, δηλαδή εικονικό μουσείο (πριν την επίσκεψη), ψηφιακή αφήγηση (κατά την επίσκεψη), εικονική έκθεση (μετά την επίσκεψη). Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, μια ακόμη καινοτομία της πλατφόρμας είναι ότι κατά τη διάρκεια της χρήσης, θα παρέχεται η δυνατότητα είτε ο συγγραφέας είτε ο επισκέπτης να τροφοδοτούν το Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με επιπλέον στοιχεία, τα οποία έπειτα από έλεγχο θα μπορούν να ενσωματωθούν στην ήδη υπάρχουσα ψηφιακή τεκμηρίωση.

Χρηματοδότηση

Το έργο Βοΐσκα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ6ΥΒΠ-00323) στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλιας: «Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» – «Βιομηχανικά Υλικά» – «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό».

  • Διάρκεια έργου: 36 μήνες
  • Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 626.542,80 €
  • Δημόσια Δαπάνη χρηματοδότησης: 566.334,00 €
espa