terracom

Terracom A.E

Η Terracom Α.Ε ιδρύθηκε το 1999 στα Ιωάννινα με αντικείμενο την ανάπτυξη λογισμικού και την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και επικοινωνιών. H Terracom Α.Ε αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες πληροφορικής στη ελληνική περιφέρεια, με εξαιρετική τεχνογνωσία, παραγόμενη καινοτομία αναγνωρισμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με πολύ έντονη εξωστρεφή δραστηριότητα.

Η εταιρία έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη λογισμικού για επιχειρήσεις φυσικής ασφάλειας (physical security). Τα τελευταία χρόνια συμμετέχει σταθερά σε διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια για την προώθηση των προϊόντων της (IFSEC London UK, Security Essen, Cebit, Close Protection Technology Forum, CES Las Vegas κλπ).

Η εταιρία είναι επίσης πολύ δραστήρια στο Digital Marketing με εξαιρετικό Search Engine Optimization στα sites της. Σήμερα έχει περισσότερους από 1000 σε 82 χώρες. Αυτή τη στιγμή συμμετέχει σε πολλά ευρωπαϊκά Horizon 2020 καθώς και εθνικά ερευνητικά έργα.

efor-arx-arta-logo

Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Είναι αρμόδια για όλα τα μνημεία προϊστορικών έως και μετα- βυζαντινών χρόνων στην πόλη, αλλά και στην Περιφερειακή ενότητα Άρτας.

Έχει υπό τη δική της ευθύνη τα δύο μουσεία της πόλης (Αρχαιολογικό μουσείο με εκθέματα από την αρχαία πόλη Αμβρακία και το Μουσείο Παρηγορήτισσας – Γλυπτοθήκη με εκθέματα από τη Βυζαντινή Άρτα), ενώ υλοποιεί πλήθος έργων στον τομέα αναστήλωσης, στερέωσης, αποκατάστασης, ανάδειξης και ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων. Οι αρμοδιότητες της Εφορείας ανάγονται σε όλα τα θέματα που αφορούν στη διατήρηση, προστασία, ανάδειξη και φύλαξη των αρχαιοτήτων της πόλης της Άρτας και της ευρύτερης περιοχής της. Ενεργεί ανασκαφικές και επιστημονικές έρευνες, με σκοπό την αποκάλυψη, τη συντήρηση, και την προβολή των αρχαιοτήτων, ενώ παράλληλα, ασκεί έλεγχο υπεδάφους σε όλη την έκταση της χωρικής αρμοδιότητάς της.

Επιπρόσθετα, πραγματοποιεί εργασίες αναστηλωτικές και στερεωτικές σε επίπεδο διαμόρφωσης των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων, καθώς και του φυσικού ή μη περιβάλλοντός τους. Μεταξύ των άλλων, η Εφορεία ασχολείται με τον προγραμματισμό, τη διαχείριση, τη μελέτη και την εκτέλεση οιουδήποτε αρχαιολογικού έργου με αυτεπιστασία και απολογιστικά, καθώς και την επιστημονική μελέτη και δημοσίευση των αρχαιοτήτων, τη διαχείριση των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων, των μουσείων και των συλλογών, στον χώρο ευθύνης της. Παράλληλα, προετοιμάζει και εισηγείται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για όλα τα αρχαιολογικά θέματα που άπτονται στην εν γένει μέριμνα εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των αρχαιοτήτων. Το προσωπικό της Εφορείας μετέχει στο έργο αυτό, καθώς και στη διεξαγωγή συστηματικών και σωστικών ανασκαφών ή άλλων αρχαιολογικών έργων και ερευνών, στη μελέτη και διοργάνωση των μονίμων και περιοδικών εκθέσεων, στη διαμόρφωση ανάπτυξης και λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων, στην οργάνωση, προβολή και λειτουργία των δύο μουσείων της Εφορείας, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και ανεξάρτητα από την κατανομή τους στα επιμέρους τμήματα.

athina

E.K. «Αθηνά» / ΙΕΛ Ξάνθης

Το Ε.Κ. «Αθηνά» διεξάγει υψηλής ποιότητας έρευνα, αναπτύσσει Τεχνολογίες και συμβάλλει στην παραγωγή γνώσεων και καινοτομίας στα πεδία της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών και των Υπολογιστικών Επιστημών, με στόχο πάντα να εξασφαλίζει ότι αυτή η έρευνα έχει αντίκτυπο στην κοινωνία, ειδικά όσον αφορά τις τοπικές ανάγκες. Το Ε.Κ. «Αθηνά» αποτελείται από 3 Ινστιτούτα (Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου–ΙΕΛ με το Παράρτημα Ξάνθης/ΙΕΛ Ξάνθης, Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων–ΙΝΒΙΣ, Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων–ΙΠΣΥ) και 5 Μονάδες (Corallia – Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών–CORALLIA, Μονάδα Διαστημικών Προγραμμάτων–ΜΟΔΙΑΠ, Μονάδα Ρομποτικής Αντίληψης και Αλληλεπίδρασης–ΡΑΑ, Μονάδα Περιβαλλοντικών και Δικτυακών Τεχνολογιών και Εφαρμογών–ΠΕΔΙΤΕ, Μονάδα Φαρμακοπληροφορικής).

Το Ε.Κ. «Αθηνά» υποστηρίζει τον πλήρη κύκλο έρευνας και καινοτομίας, αρχίζοντας από τη βασική και την εφαρμοσμένη έρευνα, συνεχίζοντας με τη δημιουργία συστημάτων και προϊόντων καθώς και την ανάπτυξη και υποστήριξη υποδομών, και ολοκληρώνοντας με τη μεταφορά τεχνολογίας και την επιχειρηματικότητα. Η έρευνα και η ανάπτυξη πραγματοποιούνται τόσο στο επίπεδο της ίδιας της τεχνολογίας των πληροφοριών όσο και στις ειδικές εφαρμογές.