Ο πολιτισμός συναντά την τεχνολογική καινοτομία, η ιστορία και η πολιτιστική κληρονομιά γίνονται δρώντα υποκείμενα του σήμερα, η αρχαιολογική σκαπάνη και το μουσείο μετατρέπονται σε εμπειρία ζωής για τον άνθρωπο που αναζητά τη σύγχρονη ταυτότητά του, ο τόπος γίνεται γέφυρα από το παρελθόν, στο παρόν και το μέλλον.

Το έργο Βοΐσκα (Voeska) είναι μία συνάντηση, μία δίοδος, μία νέα πρόταση για την πολιτιστική εμπειρία του σήμερα. Πρόκειται για το έργο «Ανοιχτή καινοτομία για την τεκμηρίωση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος στην Άρτα» και εντάσσεται στη δράση εθνικής εμβέλειας «Ειδικές Δράσεις «Υδατοκαλλιέργειες» – «Βιομηχανικά Υλικά» – «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό» στο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και υλοποιείται από τρεις εταίρους, την εταιρία πληροφορικής Terracom A.E., το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»/ΙΕΛ Ξάνθης και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας.

Οι εκπρόσωποι των τριών εταίρων συμμετείχαν στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου η οποία έγινε με μεγάλη επιτυχία μέσω τηλεδιάσκεψης στις 26 Μαΐου, λόγω των μέτρων πρόληψης για την Covid 19, παρουσίασαν τις βασικές πτυχές του έργου και οργάνωσαν τα επόμενα βήματα.

Βασικός στόχος του έργου είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός εξελιγμένου, διαδικτυακού τεχνολογικού συστήματος που θα βασίζεται στις αρχές της ανοιχτής καινοτομίας και θα θέτει στο κέντρο ενδιαφέροντος τις έννοιες ιστορία και εμπειρία.

Το έργο Βοΐσκα στοχεύει:

  • Στην παροχή ενός μεθοδολογικού πλαισίου προς τους πολιτιστικούς φορείς για τον εμπλουτισμό των πολιτιστικών τεκμηρίων και τη δημιουργία εμπειριών επίσκεψης για το κοινό.
  • Στην έρευνα και ανάπτυξη ενός καινοτόμου τεχνολογικού συστήματος που θα υποστηρίζει τη μεθοδολογία αυτή και θα παρέχει αφενός στους αρχαιολόγους, μουσειολόγους και ερευνητές του Πολιτισμού εργαλεία και υπηρεσίες για την προηγμένη τεκμηρίωση και ανάδειξη των ανασκαφικών δεδομένων, των αρχαιολογικών καταλοίπων και των μουσειακών εκθεμάτων, αφετέρου στους επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων τη δυνατότητα να αποκτήσουν το βίωμα της «πολιτιστικής εμπειρίας».

Η σπουδαία πολιτιστική κληρονομιά της Άρτας και το πολύ σημαντικό αρχαιολογικό υλικό από μοναδικά μνημεία (π.χ. Βυζαντινός Ναός της Παρηγορήτισσας, Δυτική Νεκρόπολη Αρχαίας Αμβρακίας κα) και μουσειακούς χώρους (Αρχαιολογικό Μουσείο Άρτας κ.α.) συναντώνται μέσα από σύγχρονες και καινοτόμες εφαρμογές τεκμηρίωσης και παρουσίασης, δημιουργώντας νέες εμπειρίες για τους επισκέπτες, σύγχρονες συναρθρώσεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ των επισκεπτών, των αρχαιολόγων και των δημιουργών πολιτιστικού περιεχομένου και των τοπικών κοινωνιών, διευρύνοντας ταυτόχρονα τα όρια του τοπικού και τη σχέση του με το παγκόσμιο ιστορικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι.

voeska

Σύνδεσμος και σύμβολο αυτής της συνάντησης, η Βοΐσκα, η θυγατέρα του Βοηθού που έζησε στην Αμβρακία, τη σημαντική κορινθιακή αποικία η οποία αναπτύχθηκε στη βορειοδυτική Ελλάδα, στη θέση της σημερινής Άρτας. Το όνομά της μαρτυρείται σε επιτάφια στήλη, που σήμαινε τον τάφο γυναίκας στο δυτικό νεκροταφείο της πόλης, στη γνωστή σήμερα Δυτική Νεκρόπολη, που εκτείνεται στις υπώρειες του λόφου της Περάνθης. Η στήλη εντοπίστηκε κατά τις ανασκαφικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο νεκροταφείο κατά τα τελευταία χρόνια. Η Βοΐσκα, σύμφωνα με τη χρονολόγηση της επιτάφιας στήλης, έζησε στην Αμβρακία στους ελληνιστικούς χρόνους (3ος /2ος αι. π.Χ.), περίοδος που συμπίπτει με τη μεγαλύτερη οικονομική, οικιστική και πολιτισμική της ακμή. Κατά την περίοδο αυτή, η πόλη έγινε η πρωτεύουσα του κράτους του βασιλέως Πύρρου, ο οποίος την κόσμησε με ναούς, δημόσια και ιδιωτικά οικοδομήματα και έργα τέχνης.