Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Γ΄ Συνεδρίου «Το Αρχαιολογικό έργο στην Βορειοδυτική Ελλάδα και τα νησιά του Ιονίου», που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά στις 19- 22 Ιανουαρίου του 2022 στο οποίο η ΕΦΑ Άρτας συμμετείχε με δεκατέσσερις (14) προφορικές ανακοινώσεις και μία (1) επιτοίχια. Ανάμεσα στις ανακοινώσεις ξεχωριστό ρόλο έπαιξαν τα έργα καινοτομίας που υλοποιούνται την παρούσα περίοδο από την Εφορεία Αρχαιοτήτων σε συνεργασία με άλλους φορείς.

Στα έργα καινοτομίας συγκαταλέγεται και το «Βοΐσκα: Ανοιχτή καινοτομία για την τεκμηρίωση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος στην Άρτα». Οι συνεργαζόμενοι φορείς του έργου, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας, το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά/ΙΕΛ Ξάνθης και η Εταιρεία Πληροφορικής Terracom ΑΕ, συμμετείχαν στις εργασίες του συνεδρίου με την ανακοίνωση «“VOESKA”, μία σύγχρονη ψηφιακή προσέγγιση στην τεκμηρίωση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος στην Άρτα» με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για τη δυναμική και τους στόχους του έργου, καθώς και για την πορεία των, εν εξελίξει, εργασιών.

Η ανακοίνωση αφορούσε στον τρόπο προσέγγισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, που τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει ριζικά. Η εξωστρέφεια, που παρουσιάζουν οι πολιτιστικοί οργανισμοί, παράλληλα με την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και σύγχρονων προσεγγίσεων στην τεκμηρίωση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος δημιούργησε μια νέα προοπτική στη σχέση κοινού, πολιτιστικού οργανισμού και πολιτιστικών προϊόντων. Έχοντας ως πρώτη ύλη τον πλούτο και τη διαχρονικότητα του πολιτιστικού αποθέματος στην Άρτα, το VOESKA (Βοΐσκα) στοχεύει στη δημιουργία μίας πολυδιάστατης εικόνας για το κάθε τεκμήριο πολιτισμού, αποτυπώνοντας αφενός μεν βασικές πληροφορίες σχετικά με αυτό, αφετέρου δε στοιχεία που το συνδέουν με την τοποθεσία εύρεσης, τα πιθανά ενδιαφέροντα των επισκεπτών, τις ιστορίες και εμπειρίες σε σχέση με την πολιτιστική, ιστορική και κοινωνική διάστασή του στο πέρασμα του χρόνου, καθώς και με παιγνιώδεις δραστηριότητες. Θέμα της ανακοίνωσης αποτελεί η παρουσίαση του σχεδιασμού και της ανάπτυξης ενός εξελιγμένου, διαδικτυακού ψηφιακού συστήματος που βασίζεται στις αρχές της ανοιχτής καινοτομίας και θέτει στο κέντρο ενδιαφέροντος τις έννοιες σημασιολογική αναπαράσταση, ιστορία και εμπειρία για την αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος στην Άρτα, καθώς και τα πρώτα βήματα της υλοποίησής του.